Contracte fonduri europene


# Nr. / Data Contract Beneficiarul Lucrarea executata Valoare
31 4283 / 367 / 2012-08-01 COMUNA BRODINA, JUDETUL SUCEAVA

Prima infiintare a sistemului centralizat de alimentare cu apa, Retele de canalizare si statie de epurare în comuna Brodina, judetul Suceava.

-
32 160 / 2011-11-30 COMUNA BURLA, JUDEȚUL SUCEAVA

Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apa, Canalizare si statie de epurare, Modernizare camin cultural, Prima infiintare si dotare cu centru de asistenta dupa programul tip After School in comuna Burla, judetul Suceava

-
33 170 / 2010-11-04 COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA

Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apa in sistem centralizat, Organizarea festivalului Baia – File de istorie, Extindere retea de canalizare in comuna Baia, judetul Suceava.

-
34 1208 / 2010-04-26 COMUNA BIRA, JUDETUL NEAMT

Infiintare retea publica de apa uzata, statie de epurare si extindere retea publica de apa potabila in localitatea Bira si Rediu si îmbunatatirea retelei de drumuri comunale in comuna Bira, jud. Neamt

-
35 163 / 2010-04-15 A.D.I. BRAESTI - ION NECULCE JUDETUL IASI

Proiect integrat al ADI Braesti - Ion Neculce privind proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local; Prima infiintare a retelei publice de canalizare, in Buznea si Ganesti, din com. Ion Neculce, si, Braesti si Cristesti, din com. Braesti, jud. Iasi; Prima infiintare a retelei publice de canalizare, in Rediu, com. Braesti, jud. Iasi; Extindere retea publica de canalizare, in Prigoreni, com. I. Neculce, jud. Iasi; Prima infiintare a retelei publice de apa potabila, in Rediu, com. Braesti, jud. Iasi; Extinderea retelei publice de apa potabila, in Prigoreni, com. Ion Neculce, jud. Iasi; Prima infiintare si dotare a centrului de ingrijire batrani si persoane cu nevoi speciale, in Braesti, com. Braesti, jud. Iasi; Prima infiintare si dotare a centrului de ingrijire copii, in Ganesti, com. I. Neculce, jud. Iasi; Modernizare camin cultural, localitatea Cristesti, comuna Braesti, judetul Iasi

-
36 143 / 2010-02-12 COMUNA DAGITA, JUD. IASI

Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa, in satul Dagita si sat Manastirea, canalizare si statie epurare in sat Dagita, comuna Dagita, județul Iasi

-

Lista principalelor lucrari


# Nr. / Data Contract Beneficiarul Lucrarea executata Valoare
1 1 / 2000-07-02 ASOCIATIA POPAS IASI

Extindere conducta de distributie G.N, presiune redusa

-
2 2529 / 2000-06-06 CONSILIUL LOCAL AL OR. TG. FRUMOS

Extindere conducta de distributie G.N- Or. Tg. Frumos, Str. Cuza Voda, G. Cosbuc, Unirii, Eternitatii, P.Rares.

-
3 9 / 2002-12-15 SC EUROTEX-IMPEX SRL PASCANI

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M.

-
4 50 / 2002-10-09 SC PRIMI PROPRIETATI SRL

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M.

-
5 10582 / 2002-11-26 PRIMARIA OR. TG.- FRUMOS

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M- Cresa si Gradinita.

-
6 10583 / 2002-11-26 PRIMARIA OR. TG.- FRUMOS

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M- Liceul Ion Neculce + internat.

-
7 8 / 2003-04-15 SC AVICOLA SA IASI

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M- Ferma 7 Razboieni.

-
8 3286 / 2003-10-08 SC AVICOLA SA IASI

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M- Ferma 5-6 Razboieni.

-
9 3283 / 2003-10-08 SC AVICOLA SA IASI

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M- Ferma 4 Razboieni.

-
10 4014 / 2003-11-25 SC AVICOLA SA IASI

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M- Ferma 9 Razboieni.

-
11 2819 / 2005-06-22 SC AVICOLA SA IASI

Instalatie de utilizare, bransament si P.R.M- Ferma 8 Razboieni.

-
12 1045 / 2006-02-16 SC AVICOLA SA IASI

Executie instalatii G.N, incalzire, proiectare - Ferma 4 Razboieni, Ferma 5-6 , Ferma 7-8,Ferma 10 Ferma 3.

-
13 28 / 2003-07-15 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.-MURES

Extindere conducta de distributie G.N, presiune redusa- OR. Tg.-Frumos Str. 22 Decembrie, Justitiei, Buznei, Garoafelor, Narciselor.

-
14 16570 / 2003-11-05 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.-MURES

Extindere conducta de distributie G.N, presiune redusa- or. TG.- FRUMOS, Str. Musatini, Serelor, Eternitate, Jora

-
15 257 / 2004-07-27 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.- MURES

Inlocuire conducta de repartitie G.N presiune medie la SC AVICOLA SA

-
16 10095 / 2004-07-01 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.- MURES

Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale P- ta Unirii , IASI

-
17 394 / 2004-01-24 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.- MURES

Infiintare distributie G.N presiune redusa din PE in loc. Baltati

-
18 564 / 2005-07-01 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.- MURES

Inlocuire conducte si bransamente G.N presiune redusa str. Eternitate, Beldiceanu si Spital Pascanu

-
19 565 / 2005-07-01 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.- MURES

Extindere conducta distributie G.N presiune redusa alimentare blocuri ANL , Sos. Bucium, IASI

-
20 5151 / 2005-04-07 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.- MURES SUC. IASI

Proiectare si executie bransamente

-
21 5152 / 2006-04-07 SC DISTRIGAZ NORD SA TG.- MURES SUC. IASI

Executie bransamente si PRM

-
22 1010 / 2005-11-05 SC INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL

Instalatii de utilizare G.N presiune redusa si panou de reglare, proiectare

-
23 616 / 2006-07-17 SC ROMINSERV SA BUCURESTI

MODERNIZAREA SISTENULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICA Transformare PT 10 in CT 14 BELVEDERE, care preia consumatori aferenti PT 8, PT 9, PT 10

-
24 456C / 2006-07-25 SC ROMINSERV SA BUCURESTI

MODERNIZAREA SISTENULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICA Transformare PT 36 in CT 19 PAJUREI, care preia consumatori aferenti PT 36 SI PT 39

-
25 4600000342 / 2006-12-13 SC E.ON GAZ ROMANIA SA

Extindere conducte G.N Tg. Frumos, Cartier Lunca Bahluet si Unirii

-
26 1245 / 2007-05-31 E.ON GAZ ROMANIA SA

Inlocuire conducte si bransamente grup strazi TG.-FRUMOS

-
27 2864 / 2007-08-20 SC GENERAL FLUID SA

Modernizare retele termice la PT 13 Cantemir, IASI

-
28 956.2 / 2007-08-23 SC T.M.U.C.B SA SUC. IASI

Modernizare retele termice la PT 1 Alexandru cel Bun, IASI

-
29 5 / 2007-11-08 PRIMARIA ROMANESTI

Infiintare retea apa, Com. Romanesti, JUD. IASI

-
30 744 / 2007-10-08 SC ROMINSERV SA

Infiintare retea apa Com. Braiesti, jud. IASI

-
* Preturile afisate nu includ TVA