Cu ce ne ocupam?


 • Societatea execută lucrări noi pentru sistemul de alimentare cu gaze naturale, apa, canalizare si statii de epurare, precum şi la instalaţiile şi construcţiile proiectate sau executate, la care se adaugă şi modificările, modernizările, reabilitările şi reparaţiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale, apa, canalizare, precum şi ale instalaţiilor şi construcţiilor existente.
 • Principalele tipuri de servicii oferite de S.C. TEOVAL S.R.L.
 • S.C. TEOVAL S.R.L. este autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale sa execute urmatoarele tipuri de lucrari :

  Domenii de activitate

  1. INSTALATII
   1. Alimentare cu gaz – proiectare și execuție, utilizare și sisteme de distribuție, execuție S.R.M., stații comprimare aferente sistemului de transport
   2. Alimentare cu apă – captări, tratare, alimentări, distribuție, branșamente
   3. Instalații canalizare – apă menajeră și pluvială
   4. Instalații termice – magistrale, rețele de distribuție, branșamente și rețele interioare
   5. Instalații electrice – medie și joasă tensiune
   6. Instalații tehnico-sanitare
  2. STATII EPURARE – capacitate de la 50 mc/zi – 15.000 mc/zi
  3. CONSTRUCTII CIVILE – executarea tuturor fazelor unei construcții civile, inclusiv întreaga parte a instalațiilor și finisajelor.